About Us

     Wilson Villegas – Team Lead/Lead Designer/Writer

Darwin     Ava Pek – Lead Programmer

Rickey     Ricky Llamas – Writer/Designer

Mario     Mario Rodriguez – Lead Environment Artist/3D Modeler

Lynn     Lynn Vuong – Lead Character Artist/3D Modeler

Mark     Mark Rubin – Composer/Sound Designer